Naschrift op het artikel van prof. G. Prins

E.A. Dijksman, H. Helden, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w251
TijdschriftDe Ingenieur
Volume72
Nummer van het tijdschrift48
StatusGepubliceerd - 1960
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit