Narrowing down uncertainty in central carbon metabolism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - nov 2018

Citeer dit