Nanowires for thermoelectric energy conversion

Daniel Vakulov

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

269 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Bobbert, Peter A., Co-Promotor
Datum van toekenning10 mrt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4999-3
StatusGepubliceerd - 10 mrt. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit