Nanowire arrays as cell force sensors to investigate adhesin-enhanced holdfast of single cell bacteria and biofilm stability

P.K. Sahoo, R. Janissen, M.P. Monteiro, A. Cavalli, D.M. Murillo, M.V. Merfa, C.L. Cesar, H.F. Carvalho, A.A. de Souza, E.P.A.M. Bakkers, M.A. Cotta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanowire arrays as cell force sensors to investigate adhesin-enhanced holdfast of single cell bacteria and biofilm stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen