Nanotechnology for organ-tunable gene editing

Roy van der Meel (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Samenvatting

Lipid nanoparticles containing genetic drugs can be bioengineered to tune their biodistribution and induce organspecifc gene regulation.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-255
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Nanotechnology
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 6 apr 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanotechnology for organ-tunable gene editing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit