Nanostructuring of in-situ formed ABC triblock copolymers for rubber toughening of thermoplastics

C. Koulic, R. Jerome, J.G.P. Goossens

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelPhase Morphology and Interfaces in Micro and Nano-Structured Multiphase Polymer Systems
  RedacteurenC. Harrets, S Thomas, G. Groeninckx
  Plaats van productieLondon
  UitgeverijCRC Press
  Pagina's331-358
  Aantal pagina's27
  ISBN van geprinte versie0849337348
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit