Nanostructured surfaces for spectro-polarimetric and SERS sensing applications

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Gerini, Giampiero, Promotor
  • van Beurden, Martijn C., Promotor
Datum van toekenning20 jan 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5200-9
StatusGepubliceerd - 20 jan 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit