Nanostructure and dynamics of humidified nafion/graphene-oxide composites via molecular dynamics simulations

Georgios Kritikos, Rakesh Pant, Soumyadipta Sengupta, Kostas Karatasos, Arun Venkatnathan, Alexey V. Lyulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanostructure and dynamics of humidified nafion/graphene-oxide composites via molecular dynamics simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen