Nanosize filler containing silicon-oxygen cluster units, production, and use

A. Kuehnle (Uitvinder), C. Jost (Uitvinder), H.C.L. Abbenhuis (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Samenvatting

The inventive filler having particle size
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 27 nov. 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanosize filler containing silicon-oxygen cluster units, production, and use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit