Nanoscopic supramolecular architectures based on Pi-conjugated oligomers

P. Jonkheijm

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

657 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Schenning, Albert P.H.J., Co-Promotor
Datum van toekenning20 jun. 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2607-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit