Nanoscale tunnel field-effect transistor based on a complex-oxide lateral heterostructure

A. Müller, C. Şahin, M.Z. Minhas, B. Fuhrmann, M.E. Flatté, G. Schmidt (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanoscale tunnel field-effect transistor based on a complex-oxide lateral heterostructure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie