Nanoscale interparticle distance within dimers in solution measured by light scattering

R.W.L. van Vliembergen, L.J. van Ijzendoorn, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanoscale interparticle distance within dimers in solution measured by light scattering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie