Nanoporous polymers based on liquid crystals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

18 Citaten (Scopus)
367 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the present review, we discuss recent advances in the field of nanoporous networks based on polymerisable liquid crystals. The field has matured in the last decade, yielding polymers having 1D, 2D, and 3D channels with pore sizes on the nanometer scale. Next to the current progress, some of the future challenges are presented, with the integration of nanoporous membranes in functional devices considered as the biggest challenge.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer104
Aantal pagina's18
TijdschriftMaterials
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 jan 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanoporous polymers based on liquid crystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit