Nanophotonic devices for optical interconnect

D. Thourhout, Van, T. Spuesens, S.K. Selvaraja, Liu Liu, G. Roelkens, R. Kumar, G. Morthier, P. Rojo-Romeo, F. Mandorlo, P. Régreny, O. Raz, C. Kopp, L. Grenouillet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

79 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanophotonic devices for optical interconnect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie