Nanomaterial synthesis by non-thermal plasma technology

Xintong Ma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Gallucci, Fausto, Promotor
  • Hessel, Volker, Co-Promotor
  • Li, Sirui, Co-Promotor
Datum van toekenning27 nov. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5168-2
StatusGepubliceerd - 27 nov. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit