Nanolithography for oxide nanoarrays and their application in medical devices

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanolithography for oxide nanoarrays and their application in medical devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie