Nanofabricage van koolstofnanobuistransistors met atoomlaagdepositie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-
TijdschriftNevac Blad
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit