Nano-silica production at low temperatures from the dissolution of olivine : synthesis, tailoring and modelling

A. Lazaro Garcia

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2055 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers, H.J.H. (Jos), Promotor
  • Geus, John Willem, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning24 jun. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3640-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit