Nano-scale ionic cross-links in polymers : controlled synthesis, morphology and mechanical properties

S. Karanam

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  466 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Bailly, Christian, Promotor
  • Goossens, Han, Co-Promotor
  Datum van toekenning15 dec. 2004
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-2755-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit