Naming, addressing, routing and relaying in the OSI environment

H. J.J.H. Schepers, O. B.P. Rikkert de Koe, G. M.J. Havermans, D. K. Hammer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Naming, addressing, routing and relaying in the OSI environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen