Nader onderzoek van de ponskromme

G.C.J. Romijn, P.C. Veenstra, E.T.W. Zweekhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)236-239
TijdschriftMetaalbewerking
Volume29
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit