Naar integraal objectgeorienteerd ontwerpen: een advies inzake verandering van het ontwerpproces bij de productgroep Ingenieursdiensten van DGW&T

E. Stal

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor de komende jaren heeft DGW&T zich voorgenomen om hoge kwaliteit te leveren en de klant­en personeelstevredenheid te verhogen, bij een structureel positief bedrijfs­resultaat. Daarnaast is het een doelstelling om op de middellange termijn een systeem­georiënteerde organisatie te zijn. In het project 'Naar Integraal, Objectgeoriënteerd Ontwerpen?' is onderzocht hoe het ontwerpproces van nieuwbouw eruit zou moeten zien om aan deze doelstellingen te voldoen. Daarbij is meegenomen hoe huidige knelpunten opgelost kunnen worden, hoe tegemoet kan worden gekomen aan de veranderde wensen van de klanten en hoe ervoor gezorgd kan worden dat de producten blijven voldoen aan de veranderende wet­en regelgeving. Het primaire resultaat van het onderzoek is een 'ontwerp' van het ontwerpproces met 2004 als peildatum, bovenstaande als belangrijkste eisen en integraal ontwerpen als uitgangspunt. Dit ontwerpproces heeft als kenmerken: -ontwerpen met alternatieven, waarbij de klant de belangrijke beslissingen zelf neemt; -nauwe betrokkenheid van de kostendeskundige, die deels zelf de begrotingen maakt; -optimale toegankelijkheid van het ontwerp in wording; -optimale toegankelijkheid van de eisen die aan het ontwerp worden gesteld; -planning van de voortgang op basis van de te maken outputdocumenten; -planning en bewaking van uren en voortgang door de medewerkers zelf; -interne informatie­uitwisseling via een digitaal projectdossier; -onderscheid tussen 'ontwerpers' en 'projectmedewerkers'; -aanstelling per project van een 'ontwerpleider' en een 'projectsecretaris'; -een enigszins aangepaste vaste organisatiestructuur; -de vergadering van de ontwerpers als de plaats waar het ontwerp tot stand komt; -betere benutting van de mogelijkheden van de huidige IT­ondersteuning;-coachend leidinggeven; -een aangepaste procedure voor het offertetraject. Om rond 2004 bij de regionale directies een ontwerpproces te hebben dat hiermee overeenkomt, moet een veranderingstraject worden doorlopen. Hierbij is een 'verander­organisatie' nodig, bestaande uit een projectgroep bij elke regionale directie en een centrale coördinatiegroep. Verwacht wordt dat de verandering leidt tot hogere kwaliteit, klant­en personeelstevredenheid en enigszins lagere kosten. De belangrijkste stap in het veranderingstraject is de eerste, waarin de voorwaarden worden geschapen om de beoogde situatie te kunnen bereiken. Deze stap vereist echter een investering in de veranderorganisatie, in opleiding en in informatiesystemen. De kosten hiervan worden voor heel DGW&T becijferd op 7500 tot 13.500 interne uren plus ƒ400.000,= tot ƒ600.000,= externe kosten. Dit is een ingrijpende investering. Toch is een dergelijke investering nodig om de doelstellingen uit de eerste alinea te bereiken.
Originele taal-2Nederlands
Datum van toekenning1 jan. 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-965-9
StatusGepubliceerd - 1999

Bibliografische nota

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Citeer dit