Naar een opleiding zonder dieren

J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)149-152
Aantal pagina's4
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume57
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit