Naar een bedrijfskundige bedrijfseconomie

J.A.M. Theeuwes

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

  63 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's22
  StatusGepubliceerd - 1987

  Bibliografische nota

  Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven op 23 oktober 1987.

  Citeer dit