N2O decomposition over Fe/ZSM-5: reversible generation of highly active cationic Fe species

Q. Zhu, E.J.M. Hensen, B.L. Mojet, J.H.M.C. Wolput, van, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Fe-oxide species in Fe/ZSM-5 (prepared by chemical vapor deposition of FeCl3)-active in N2O decomposition-react with zeolite protons during high temperature calcination to give highly active cationic Fe species, this transformation being reversible upon exposure to water vapor at lower temperature
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1232-1233
TijdschriftChemical Communications
Volume2002
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'N2O decomposition over Fe/ZSM-5: reversible generation of highly active cationic Fe species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit