N-way spatial power combining in SIW for high power generation MMICs-scalability bounds

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'N-way spatial power combining in SIW for high power generation MMICs-scalability bounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie