[n]-polyurethanes : synthesis and characterization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[n]-polyurethanes : synthesis and characterization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen