n-Hexane induced swelling of thin PDMS films under non-equilibrium nanofiltration permeation conditions, resolved by spectroscopic ellipsometry

W. Ogieglo, H. van der Werf, K. Tempelman, H. Wormeester, Matthias Wessling, K. Nijmeijer, N.E. Benes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'n-Hexane induced swelling of thin PDMS films under non-equilibrium nanofiltration permeation conditions, resolved by spectroscopic ellipsometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen