N-Formylcarbamoylaspartame, a new aspartame-like sweetener. Synthesis and studies on stability and biological properties

W.H.J. Boesten, B.H.N. Dassen, J.C.S. Kleinjans, B. Agen, van, S.J. Wal, van der, N.K. Vries, de, H.E. Schoemaker, E.M. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-158
TijdschriftJournal of Agricultural and Food Chemistry
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit