Myoglobin interactions with polystyrene surfaces of different hydrophobicity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myoglobin interactions with polystyrene surfaces of different hydrophobicity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen