Myoglobin interactions with polystyrene surfaces of different hydrophobicity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Keywords: molecular-dynamics simulation; polystyrene film; protein–polymer interactions The atomistic molecular-dynamics simulations of the initial stage of myoglobin adsorption on amorphous polystyrene surfaces with varying hydrophobicity are presented. The polystyrene surfaces as non-oxidized (hydrophobic) and oxidized (hydrophilic) films, both in united-atoms and dummy-hydrogen atoms representations are modeled. The protein is placed initially at different distances and orientations from the polymer. We monitor the interactions between the protein and the polystyrene surface for the same polystyrene surface in contact with the protein in different initial orientations and for one initial orientation of the protein in contact with different polystyrene surfaces. By comparing the stability and the number of myoglobin-polystyrene atomic contacts and the interaction energies, it is found that the initial contact of the protein with the hydrophobic polystyrene surfaces is stronger than with the hydrophilic ones. The orientations of the myoglobin in which the more rigid protein parts face the polymer exhibit stronger initial contact with the polymeric surface.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-75
Aantal pagina's13
TijdschriftMacromolecular Theory and Simulations
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myoglobin interactions with polystyrene surfaces of different hydrophobicity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit