Myofiber orientation in the normal and infarcted heart, assessed with MR-diffusion tensor imaging

L. Ossevoort, P.H.M. Bovendeerd, F.W. Prinzen, M.G.J. Arts, K. Nicolaij

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  7 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Myofiber orientation in the normal and infarcted heart, assessed with MR-diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen