Mutated salt-tolerant forms of Rs-AFP. International Patent Application Brazil ZDECBR; USA ZDECUS1.doc; Canada ZASSCA; PPD50093

A. Amerongen, van (Uitvinder), F. Fant (Uitvinder), F.A.M. Borremans (Uitvinder), G.W. Samblanx, de (Uitvinder), L. Sijtsma (Uitvinder), R.H. Meloen (Uitvinder), W.C. Puyk (Uitvinder), W.M.M. Schaaper (Uitvinder), W.F. Broekaert (Uitvinder), S.B. Rees (Uitvinder), W.M.J. Gelder, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerPPD 50093
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit