Museum Mesdag te Den Haag; Meetrapport Binnenklimaat analyse mei-december 2010

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door de Technische Universiteit Eindhoven wordt in opdracht van het Van Gogh Museum het klimaat in Museum Mesdag te Den Haag gemonitord. Het doel van deze monitoring is het controleren of de recent (deels) vernieuwde klimaatinstallatie goed werkt en of het in het bestek geëiste museale klimaat wordt bereikt. Analyse van de meetresultaten (1 mei tot 1 december 2010) laat zien dat het klimaat in de meeste zalen zich voor het merendeel van de tijd binnen de gestelde marges bevindt in de zomer. In de lente was het klimaat in veel zalen onstabiel: de klimaatinstallatie was dan ook nog niet goed genoeg ingeregeld. In de herfst zijn voor diverse zalen langdurig over- of onderschrijdingen van de geëiste temperatuur en relatieve vochtigheid gemeten. Deze waren echter meestal van beperkte aard. Voor collectiebehoud hoeven beperkte over- of onderschrijdingen van de in het bestek geëiste klimaatwaarden niet nadelig te zijn. Belangrijk is ook de mate waarmee de temperatuur en met name de relatieve vochtigheid op zaal fluctueren. Grote fluctuaties binnen een kort tijdsbestek, kunnen tot mechanische schade aan hygroscopische collectieobjecten leiden, zoals scheuren in houten objecten of delaminatie van gefineerde meubelen. Uit de meetresultaten blijkt dat de in de zomer en herfst gemeten temperatuur in de meeste zalen vrij stabiel is. De gemeten RV echter, laat voor diverse zalen een wat hoge fluctuatie zien en wel met name gedurende de herfst. Omdat alle zalen lucht toegevoerd krijgen van één centrale luchtbehandelingskast en de zalen voorzien zijn van convectoren of radiatoren, is voor een juiste RV-beheersing een stabiele temperatuur essentieel. Extra zorg dient dan ook besteed te worden aan het juist inregelen van de temperatuur in de diverse zalen. Nu treden tussen diverse zalen onderling grote verschillen in luchttemperatuur op. Doordat in alle zalen lucht met een min of meer gelijk absoluut vochtgehalte toegevoerd wordt, treden daarom onderling ook grote RV-verschillen op.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Opdrachtgevend orgaanVan Gogh Museum
Aantal pagina's40
StatusGepubliceerd - 2010

Publicatie series

Naam10008829

Citeer dit