Muscle fiber conduction velocity estimation by the multi-dip method: how deep can you dip?

M.J. Zwarts, J.P. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)458-459
Aantal pagina's2
TijdschriftMuscle and nerve
Volume49
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit