Multiyear trans-horizon radio propagation measurements at 3.5 GHz: system design and measurement results over land and wetland paths in the Netherlands

L.C. Colussi, R. Schiphorst, H.W.M. Teinsma, B.A. Witvliet, S. Fleurke, M.J. Bentum, J. Griffioen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
238 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiyear trans-horizon radio propagation measurements at 3.5 GHz: system design and measurement results over land and wetland paths in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen