Multiwavelength observations of the supernova remnant G349.7+0.2 interacting with a molecular cloud

J. S. Lazendic, M. Wardle, J. B. Whiteoak, M. G. Burton, A. J. Green

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiwavelength observations of the supernova remnant G349.7+0.2 interacting with a molecular cloud'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen