Multivariate degradation modelling and its application to reliability testing

J.K. Sari

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  14442 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
  Begeleider(s)/adviseur
  • Newby, Martin, Promotor
  • Brombacher, Aarnout C., Promotor
  • Tang, L.C., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning3 okt 2008
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-1387-1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit