Multivalent peptide dendrimers for targeting

B.A. Helms, I. Baal, van, P.T.H.M. Graaf-Heuvelmans, de, M. Merkx, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)772-773
TijdschriftPolymeric Materials: Science and Engineering
Volume97
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multivalent peptide dendrimers for targeting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit