Multithreading for embedded reconfigurable multicore systems

P.G. Zaykov

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Multithreading for embedded reconfigurable multicore systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen