Multistop-based measurements of accessibility in a GIS environment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multistop-based measurements of accessibility in a GIS environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen