Multiscale studies on the redistribution and mechanical properties of materials

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Schoot, Paul P.A.M., Promotor
  • Darhuber, Anton A., Promotor
Datum van toekenning27 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4963-4
StatusGepubliceerd - 27 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit