Multiscale modeling of the hygro-mechanical response of paper sheets

Priyam Samantray

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiscale modeling of the hygro-mechanical response of paper sheets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen