Multiscale modeling of colloidal dynamics in porous media : capturing aggregation and deposition effects

O. Krehel, A. Muntean, P. Knabner

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiscale modeling of colloidal dynamics in porous media : capturing aggregation and deposition effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie