Multiscale mechanics of delamination in stretchable electronics

B.G. Vossen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

655 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Schreurs, Piet, Co-Promotor
  • van der Sluis, Olaf, Co-Promotor
Datum van toekenning25 jun 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3857-7
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit