Multiscale Colloidal Assembly of Silica Nanoparticles into Microspheres with Tunable Mesopores

A.J. (Remco) Fijneman, Joakim Högblom, Magnus Palmlöf, Gijsbertus de With, Michael Persson, Heiner Friedrich (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiscale Colloidal Assembly of Silica Nanoparticles into Microspheres with Tunable Mesopores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie