Multiscale Colloidal Assembly of Silica Nanoparticles into Microspheres with Tunable Mesopores

A.J. (Remco) Fijneman, Joakim Högblom, Magnus Palmlöf, Gijsbertus de With, Michael Persson, Heiner Friedrich (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Pers/Media