Multirate numerical integration for stiff ODEs

V. Savcenco, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multirate numerical integration for stiff ODEs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen