Multipole Expansion of SAXS: Application to Aggregating Disc-Like Molecules

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Originele taal-2Engels
TitelWetenschappelijk Jaarvergadering Statistische Fysica
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit