Multiplexi : a distributed and hierarchical scheduling algorithm for TSCH networks

I. Oztelcan

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Exarchakos, Georgios, Begeleider
Datum van toekenning12 okt 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 12 okt 2016

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit